Det var engang...

RingsakerOperaen ble etablert i 1979 i Brumunddal. Fram til 1998 var den organisert som en forening.
I 1997 kom den på statsbudsjettet, og organisasjonen ble omgjort til en stiftelse. Stifterne av RingsakerOperaen er Ringsaker Operakor, Hedmarken Symfoniorkester, RingsakerOperaen Produksjon og RingsakerOperaens Venner. RingsakerOperaen er en av syv distriktsoperaen i Norge, som alle er på statsbudsjettet.

RingskaerOperaen skal produsere og formidle opera og annet musikkteater basert på samarbeid mellom amatører og profesjonelle. En produksjon engasjerer mange frivillige innenfor stiftelsens foreninger.

"Vi ønsker å ta bevisste valg og ha tydlig styring"